V času spremenjene prometne ureditve manj avtomobilov na Šolski ulici v Solkanu

datum: 17.11.2021

kategorija: V središču

V začetku septembra smo v Solkanu z namenom zagotavljanja varnih poti v šolo skupaj z Inštitutom za politike prostora (IPoP) spremenili prometno ureditev in omejili motorni promet na odseku Šolske ulice pred šolo. V tem času se je število avtomobilov na Šolski ulici zmanjšalo, število pešcev in kolesarjev pa povečalo, kar je bil tudi cilj ukrepov. Uvedba začasne prometne ureditve ni povzročila drugih prometnih težav, zastojev ali težav s parkiranjem, večini ljudi pa je bila všeč. Analiza prometne ureditve bo pomembna podlaga za načrtovanje dolgoročne prenove Šolske ulice.

2021_09_07_Solska_ulica_06fotoKZ

Mestna občina Nova Gorica, Osnovna šola Solkan in KS Solkan si dalj časa prizadevamo za ureditev Šolske ulice v okolici šole, ki bi omogočala varen prihod otrok v šolo. Sedanja ureditev odseka ceste neposredno ob šoli ni urejena tako, da bi učencem in ostalim ranljivim udeležencem omogočila varno in sproščeno sodelovanje v prometu na Šolski ulici. Ob šoli je namreč v času konic večje število avtomobilov, ki so nevarni za otroke, ki pridejo v šolo aktivno, hkrati pa je pomanjkljiva infrastruktura za pešce in kolesarje.

 

Na občini načrtujemo v prihodnosti celovito prenovo Šolske ulice na način, da bo prednostno urejena za varnost šolarjev – pešcev in kolesarjev. S tem namenom je bila začasna dvotedenska ureditev med drugim tudi priložnost za opazovanje in analizo kaj se zgodi s prostorom, če se na ulici omeji motorni promet.

 

Iz poročila, ki ga je po začasni prometni ureditvi pripravil IPoP, je razvidno, da se je v času izvajanja Območja varnih prihodov število avtomobilov na Šolski ulici zmanjšalo, število pešcev in kolesarjev pa povečalo, kar je bil tudi cilj tega svežnja ukrepov.

 

Če je bilo pred začetkom izvajanja ukrepa na ulici 61,3 % avtomobilov, jih je bilo med izvajanjem le 45,8 %. Po prenehanju izvajanja ukrepov se je delež znova povečal na 57,8 %, kar bi lahko kazalo, da se je z izvajanjem ukrepa vplivalo tudi na potovalne navade otrok, staršev, vendar bi za ta sklep potrebovali več podatkov.

Brez naslova

 

Mnenja o začasni prometni ureditvi je IPoP na različne načine zbiral tekom izvedbe in še dva tedna po zaključku. Izvedeno je bilo anketiranje, mnenja so sprejemali preko elektronske pošte, na terenu so zapisovali opažanja, po zaključku začasne ureditve je bila izvedena javna razprava.

 

V 60 % so se anketiranci strinjali, da je bila začasna ureditev Šolske ulice v splošnem pozitivna, od tega jih 33 % odgovorilo, da jim je bila začasna ureditev 'zelo všeč'. Na drugi strani je bilo 36% takih, ki jim ureditev ni bila všeč, od teh 18 % ki jim ureditev sploh ni bila všeč.

Brez naslova2

 

Anketiranci so se strinjali, da je bila Šolska ulica v času začasne prometne ureditve bolj varna za prihod v šolo (70 %), da je bila bolj prijetna za prihod v šolo (59 %) in da je v času začasne ureditve bilo tam v jutranji konici manj avtomobilov (56 %). Poleg tega, so v 69 % izrazili, da je bilo informiranje in obveščanje o začasni ureditvi ustrezno in pravočasno. Le 25 % anketirancev se je strinjalo s trditvijo, da je to bil nepotreben ukrep. Delež tistih, ki mislijo, da je bilo zaradi tega ukrepa več zastojev drugje v Solkanu, je približno enak deležu, ki misli obratno. Več ljudi misli, da je bilo zaradi ukrepa drugje v Solkanu na voljo manj parkirnih mest, kot pa da ne.

 

Podatki kažejo, da so bili cilji doseženi. Začasna prometna ureditev je všeč večini. Uvedba začasnega ukrepa, s katerim smo omejili motorni promet na Šolski ulici pred OŠ Solkan, ni povzročila drugih prometnih težav, zastojev ali težav s parkiranjem.

 

V okviru začasne prometne ureditve je motorni promet pred šolo potekal enosmerno, po enem voznem pasu proti severu, hitrost vožnje je bila omejena na 20 km/h. Na drugem voznem pasu ob šoli je bila urejena površina za hojo, vožnjo s kolesom in s skirojem v obe smeri. Namen začasne ureditve je bil izboljšati pogoje za varno in sproščeno aktivno pot v šolo za čim večji delež otrok. Čeprav je moč najti številne nevarne točke na ravni celega šolskega okoliša, smo z začasnimi ukrepi naslavljali predvsem izboljševanje pogojev za hojo in kolesarjenje na odseku Šolske ulice pred šolo. To je namreč prostor, kjer je koncentracija učencev najvišja, saj se tu združijo poti učencev, ki pridejo iz različnih delov kraja, hkrati pa je to tudi cilj potovanja staršev, ki otroke do šole pripeljejo z avtomobilom.

 

Cilj ukrepov, ki skupaj tvorijo sveženj ukrepov, imenovan Območje varnih prihodov v šolo je bil:

  • Povečati delež otrok, ki v šolo hodi peš.
  • Zmanjšati število avtomobilov, ki se v času jutranje šolske konice pripeljejo po odseku Šolske, ki je bil predmet ukrepov.
  • Zmanjšati število avtomobilov na Šolskem parkirišču.
  • Povečati prostor za otroke ob zahodni šolski fasadi.

 

2021_09_07_Solska_ulica_45fotoKZ

 

Celotno poročilo o območju varnih poti v šolo v Solkanu

 

Video o območju varnih poti v šolo v Solkanu

 

Območje varnih prihodov v šolo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

Foto: Klub Zagon