varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

CZ

Svetovalec za zaščito in reševanje: Andrej Biaggio
Tel. 05 3350-128
Fax. 05 30-21271
e-mail:
 

Organizacijska zasnova sistema zaščite in reševanja

Sklep o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o imenovanju Poveljnika CZ, namestnika Poveljnika CZ ter Štaba CZ Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju Poverjenikov za Civilno zaščito v bivalnem okolju

 

 

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami

Načrt aktiviranja izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči in načrt obveščanja pristojnih organov

Načrt zaščite in reševanja ob potresu

Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah