Odmera in plačilo turistične in promocijske takse

Kontakt:
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Marko Prošt
3. nadstropje, soba 2
telefon: 05-33 50 19805-33 50 198, fax: 05-30 21  233
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka:

Turistična in promocijska taksa se plačuje za prenočevanje v nastanitvenih objektih hkrati s plačilom storitve za prenočevanje oz. zadnji dan prenočevanja. V Mestni občini Nova Gorica znaša višina turistične in promocijske takse 1,25 € oz. 2,50 € eur/osebo/noč, kot je določeno v novem Odloku o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica. V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma so navedene tudi oprostitve plačila takse.
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse, odmera prijavijo preko internetne aplikacije AJPES-a.

Od 31.12.2018 dalje je potrebno turistično in promocijsko takso nakazovati na

TRR: 0128 4845 0000 032
sklic: SI19 DŠ zavezanca - 07129


Zahtevane priloge:
Prilog ni.

Pravna podlaga:
Odlok o turistični in promocijski taksi v mestni občini Nova Gorica
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Taksa:
Takse ni.