Posamično soglasje za obratovanje dlje od potrjenega obratovalnega časa

Obrazci:

Vloga za izdajo posamičnega soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij

Kontakt:
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
3. nadstropje, soba 2
telefon: 05-33 50 131, fax: 05-30 21  233
elektronska pošta:

Opis postopka:
Gostinec lahko zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja njegov potrjeni obratovalni čas v primerih, ko se v gostinskemu obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja, ipd.) ali ko se izven gostinskega obrata odvijajo prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev, ipd.).
 
Vloge na predpisanih obrazcih morajo biti vložene najmanj 8 dni pred pričetkom dogodkov. Soglasja se izdajo za točno določen dan oziroma dneve in za določene lokacije in namene.

Pravna podlaga:
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Taksa:
4,50 €

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse