Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata in kmetije

Obrazci:
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata in kmetije

Kontakt:
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
3. nadstropje soba št. 2
telefon: 05-33 50 131, fax: 05-30 21  233
elektronska pošta:

Opis postopka:
Vlagatelj, gostinec, prijavi razpored obratovalnega časa na predpisanem obrazcu, ki se v  skladu z zakonodajo lahko potrdi ali zavrne z odločbo o določitvi obratovalnega časa.

Gostinec, ki posluje v podaljšanem obratovalnem času, mora vsako leto prijaviti obratovalni čas do 15. decembra za naslednje leto. Gostinec, ki posluje v rednem obratovalnem času, prijavlja le spremembe obratovalnega časa.

Pravna podlaga: 

Zakon o gostinstvu

Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost - neuradno prečiščeno besedilo 11.5.2011. 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica 30.12.2016

Taksa:
4,50 €

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse