Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine

Obrazci:
Ponudba za prodajo

 

Elektronska oddaja vloge na spletni strani eUprave.

 

Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Matjaž Rosič,
3. nadstropje, soba 38,
telefon: 05/33-50-129,
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka:
Če leži nepremičnina znotraj območja določenega z občinskim Odlokom o območju predkupne pravice občine na nepremičninah, mora lastnik pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine o (ne) uveljavljanju predkupne pravice.
Kdaj mora lastnik nepremičnine pridobiti potrdilo o predkupni pravici je opisano v lokacijski informaciji, ki jo lastnik praviloma pridobi pred tem postopkom

Zahtevane priloge:
pooblastilo, če stranko zastopa pooblaščenec.

Pravna podlaga:
Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
Zakon o urejanju prostora  - ZUreP-2

Taksa:
- takse ni