Posamično soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata

Obrazci:
Prijava obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti izven lokalov

Kontakt:
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
3. nadstropje, soba 2
telefon: 05-33 50 131, fax: 05-30 21  233
elektronska pošta:

Opis postopka:

Gostinec lahko zaprosi za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v mestnih jedrih, na kopališčih, smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.

Vloge na predpisanih obrazcih morajo biti vložene najmanj 8 dni pred pričetkom dogodkov. Soglasja se izdajo za točno določen dan oziroma dneve in za določene lokacije in namene.

Pravna podlaga:
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Taksa:
4,50 €

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse