Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode

Obrazci:

vloga za vpis v evidenco upravicencev subvencioniranega prevoza pitne vode

Kontakt:
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
3. nadstropje, soba 3
telefon: 05-33 50 131, fax: 05-30 21  233
elektronska pošta: 

Opis postopka:
Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva oz. uporabniki v času sušnega obdobja (ko uporabnik ne razpolaga s potrebno količino pitne vode za lastne potrebe), ki imajo na naslovu dobave stalno prebivališče, ter nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. Uporabnik je upravičen do največ 8, izjemoma 9 subvencioniranih prevozov letno (v primeru, da redi živino za lastne potrebe), pri tem pa lahko zaprosi za praviloma največ en prevoz pitne vode na tri tedne.
Dobavo vode se naroča neposredno pri dobaviteljih (Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter prostovoljna gasilska društva s sedežem v občini).

Do subvencioniranega prevoza bo upravičen uporabnik, kateremu bo na podlagi vloge izdana odločba o vpisu v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode.

Pravna podlaga:
Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

Taksa:
22,60 €