Vloga o kratkotrajnem najemu ploščadi Silvana Furlana

Kontakt:

Kabinet župana, 1. nadstropje soba 17
Kontakt: mestna.obcina@nova-gorica.si
Tel: 053350358

 

Opis postopka:

Vlogo o kratkotrajnem najemu ploščadi Silvana Furlana lahko zainteresirani uporabniki vložijo fizično v glavni pisarni MONG (I/36) ali pa po mailu na mestna.obcina@nova-gorica.si, najmanj 5 dni pred prevideno uporabo. Uporabnina se zaračuna po dnevih, cenik za uporabo nepremičnine je na sledeči povezavi: Cenik o višini uporabnine za oddajo nepremičnine "Ploščad Silvana Furlana" v občasno uporabo ter splošni pogoji uporabe

Spremembe in dopolnitve cenika o višini uporabnine za oddajo nepremičnine "Ploščad Silvaa Furlana" v občasno uporabo ter splošnih pogojev uporabe (22.7.2020)

 

Pravna podlaga

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Statut Mestne občine Nova Gorica