Usmeritve organizatorjem prireditev v Mestni občini Nova Gorica

Elektronska oddaja vloge za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi na spletni strani eUprave.

 

Kontakt

Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo

 

Vanda Mezgec

3. nadstropje soba št. 36

telefon: 05 335 01 43

elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

Ana Kobe Tavčar

3. nadstropje soba št. 36

telefon: 05 335 03 51

elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

Opis

Javna prireditev (v nadaljevanju prireditev) je po definiciji Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS št. 64/2011) vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Pri izvedbi prireditve sta poleg vsebine ključna še dva organizacijska vidika: prihod na prizorišče in parkiranje ter ravnanje z odpadki, ki nastanejo na prireditvi.

V sprejetih dokumentih »Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica« in »Trajnostna  urbana strategija Nove Gorice 2020« so podani jasni cilji razvoja in usmeritve glede trajnostne mobilnosti v Mestni občini Nova Gorica. Na podlagi dokumentov, ki jih sprejme Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, in drugih nacionalnih smernic podajamo v nadaljevanju usmeritve glede organizacije in poteka prireditev v Mestni občini Nova Gorica.

Organizatorji prireditev se morajo zavedati svoje družbene odgovornosti do okolja, v katerem poteka prireditev. Ključno je, da je dogodek organiziran na način, da prireditelji vzamejo v obzir okolje in njegove omejitve ter z vključevanjem trajnostnih načel aktivno zmanjšujejo škodljive in povečujejo koristne učinke dogodka. Na ta način si prizadevajo, da bi dogodek imel pozitiven vpliv na celotno okolico in na vse vključene akterje.

Tako je cilj trajnostno zasnovane prireditve minimalno negativno vplivati na okolje, ustvariti čim večje koristi za družbo in s tem zapustiti pozitivno dediščino za sedanje in prihodnje generacije.

V nadaljevanju pripenjamo konkretne usmeritve organizatorjem prireditev v Mestni občini Nova Gorica z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja v mestni občini:

Usmeritve organizatorjem prireditev z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja v Mestni občini Nova Gorica