Proračun 2012

Datum: 02.02.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 ter obrazložitev odloka 

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 – splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012


Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012


< Nazaj na seznam