Proračun 2013

Datum: 15.03.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Obrazložitev Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto2013 - splošni del

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto2013 - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013   

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

 


< Nazaj na seznam