Proračun 2015 - rebalans II

Datum: 05.11.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Skrajšana obrazložitev na postavkah splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov rebalansa proračuna MONG za leto 2015

Rebalans I proračuna Mestne občine Nova Gorica - Splošni del

Rebalans I proračuna Mestne občine Nova Gorica - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2015 - 2018


< Nazaj na seznam