Proračun 2016

Datum: 24.12.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Obrazložitev Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 - splošni del

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto2016 - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2016 – 2019

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2016

Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2016

Kadrovski načrt Mestne očine Nova Gorica za leti 2016 in 2017

 

 

 

 


< Nazaj na seznam