Proračun 2018

Datum: 11.01.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Obrazložitev Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 - splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 – 2021

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2018

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2018


< Nazaj na seznam