Proračun 2018 - rebalans II

Datum: 05.07.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Obrazložitev odloka o rebalansu II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – splošni del

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – posebni del

Rebalans II proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018  - Načrt razvojnih programov 2018 – 2021

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans II

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans II


< Nazaj na seznam