Proračun 2019

Datum: 06.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Obrazložitev Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 - splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnih premoženjem MONG za leto 2019

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2019

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2019

Sklep v zvezi z izjemami odstopanja od Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG


< Nazaj na seznam