Proračun 2021

Datum: 07.01.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 - Splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021


< Nazaj na seznam