Proračun 2021 - rebalans I

Datum: 25.02.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2021 – 2024

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2021 – rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 1

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2021


< Nazaj na seznam