Proračun 2021 - rebalans II

Datum: 03.11.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2021 – 2024

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2021 – rebalans 2

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 2

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 2


< Nazaj na seznam