Proračun 2022

Datum: 18.01.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

I. Splošni del

I. Splošni del - obrazložitev

II. Posebni del

II. Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

II. Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

III. Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

III. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2022 – 2025

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 po funkcionalni klasifikaciji

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova gorica za leto 2022

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja MONG

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2022 in 2023

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leti 2022 in 2023

 


< Nazaj na seznam