Proračun 2022 - rebalans I

Datum: 12.05.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Rebalans 1 - proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 po funkcionalni klasifikaciji

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2022 – 2025

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2022 – rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022 – rebalans 1


< Nazaj na seznam