Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
13.04.2022Javno naročilo za ureditev II. faze peš hodnika ob regionalni cesti R1-204/1012 Šempeter - Dornberk na odseku naselja Draga Javno naročilo
08.04.2022Javno naročilo za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. fazaJavno naročilo
05.04.2022javno naročilo za Ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parku - II. fazaJavno naročilo
30.11.2021Javno naročilo za dobavo električne energije za potrebe javne razsvetljave v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022Javno naročilo
23.10.2021Javno naročilo za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju Mandrija Javno naročilo
23.10.2021Dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2023Javno naročilo
01.10.2021Javni poziv promotorjem k podaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt ureditev padalskega centra na LijakuJavno naročilo
25.08.2021Javno naročilo za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina IIIJavno naročilo
06.08.2021Javno naročilo za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov Javno naročilo
28.05.2021Gradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - KromberkJavno naročilo
123456789. . . . . 27 >>