Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
21.07.2021Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom Nova GoricaJavno naročilo
28.06.2021Javno naročilo za upravljanje zaprtega odlagališča v Stari Gori Javno naročilo
28.06.2021Javno naročilo za izvajanje storitev prevozov učencev s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2021 do 24.6.2022Javno naročilo
28.05.2021Gradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - KromberkJavno naročilo
19.11.2020Javno naročilo za ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije Javno naročilo
20.10.2020Dobava in montaža opreme za vzpostavitev centra za obiskovalce na SabotinuJavno naročilo
31.07.2020Podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno naročilo
08.06.2020Izdelava programske naloge s prostorsko preveritvijo ter IZP in PZI projektne dokumentacije za ureditev odprtih javnih površin na območju šolskega kareja v Novi Gorici Javno naročilo
02.06.2020Javno naročilo za Kliping Mestne občine Nova Gorica v obdobju od 1.7.2020 - 30.6.2023Javno naročilo
22.05.2020Javno naročilo za ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parkuJavno naročilo
123456789. . . . . 22 >>