Javna naročila, javni natečaji, razpisi in objave

DatumNaslovRubrika
19.11.2020Javno naročilo za ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije Javno naročilo
20.10.2020Dobava in montaža opreme za vzpostavitev centra za obiskovalce na SabotinuJavno naročilo
31.07.2020Podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Javno naročilo
08.06.2020Izdelava programske naloge s prostorsko preveritvijo ter IZP in PZI projektne dokumentacije za ureditev odprtih javnih površin na območju šolskega kareja v Novi Gorici Javno naročilo
02.06.2020Javno naročilo za Kliping Mestne občine Nova Gorica v obdobju od 1.7.2020 - 30.6.2023Javno naročilo
22.05.2020Javno naročilo za ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parkuJavno naročilo
06.05.2020Javno naročilo za izdelavo programske naloge s prostorsko preveritvijo ter IZP in PZI projektne dokumentacije za ureditev odprtih javnih površin na območju šolskega kareja v Novi GoriciJavno naročilo
20.04.2020Javno naročilo za storitve projektiranja za izvedbo novogradnje vrtca GrgarJavno naročilo
09.04.2020Javno naročilo za vzpostavitev centra trajnostne mobilnostiJavno naročilo
02.04.2020Javno naročilo za izdelavo parkirne politike Mestne občine Nova GoricaJavno naročilo
<< 123456789. . . . . 28 >>