Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

Datum: 03.01.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Rok za oddajo: 20. januar 2017 do 10.00 ure.


Besedilo razpisa

Obrazec - prijava

Obrazec 1: podatki o izvajalcu

Obrazec 2: podatki o kadrovski strukturi izvajalca in finančna konstrukcija

Obrazec 3: podatki o vidnih dosežkih v preteklem letu

Obrazec 4: seznam članstva po kategorijah

Obrazec 5: interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Obrazec 6: interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Obrazec 7: interesna športna vzgoja mladine

Obrazec 8: športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport

Obrazec 9: kakovostni šport - individualne panoge

Obrazec 10: kakovostni šport - kolektivne panoge

Obrazec 11: vrhunski šport

Obrazec 12: šport invalidov

Obrazec 13: športna rekreacija

Obrazec 14: večje športne prireditve

Obrazec 15: profesionalni trener

Osnutek pogodbe

Dodatna pojasnila za razpis

Izjava o resničnosti in točnosti podatkov

Veljavni odlok

Letni program športa


< Nazaj na seznam