Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejanvosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Datum: 11.12.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 5.1.2018 do 10.00 ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I. nadstropje/soba 36).

Razpisna dokumentacija - splošni del.doc

Razpisna dokumentacija - Prijavna dok. sklop A.doc

Razpisna dokumentacija - Prijavna dok. sklop B.doc

Razpisna dokumentacija - Prijavna dok. sklop C.doc


< Nazaj na seznam