Javno naročilo za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev brvi čez reko Vipavo v Peklu

Datum: 28.02.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Javno naročilo

Javno naročilo za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev brvi čez reko Vipavo v Peklu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 27.2.2020 pod številko JN001218/2020-W01

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini ''VIPava'' se sofinancira iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, Tematski cilj: Ohranjaje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti,  Prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami 

 

Povezava do objave

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=344585

 

Rok za oddajo ponudb je 13.3.2020 do 9.00 ure. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.PDF

 

OSTALE PRILOGE

Projektna naloga DGD,PZI.pdf

PROJEKTNI POGOJI.pdf

TEHNIČNO_POROČILO.pdf

1_PREGLEDNA_SITUACIJA.pdf

1_PRIKAZ_ZEMLJIŠČA_ZA GRADNJO_IN_ODMIKOV.pdf

2_PRIKAZ_VARSTVENIH_OBMOČIJ_VODNIH_IN_PRIOBALNIH_ZEMLJIŠČ_TER_VAROVALNIH_PASOV.pdf

2_VZDOLŽNI_PROFIL_REKE_VIPAVE.pdf

3_VZDOLŽNI_PREREZ_BRVI.pdf

4_PREČNI_PREREZ_BRVI.pdf

 

OBRAZCI

OBRAZCI.doc

PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN.docx

ESPD

Narocnik_ESPD (48).xml


< Nazaj na seznam