Javno naročilo za izdelavo DGD in PZI za ureditev dela Soške ceste in vozlišča P+R na severnem delu Solkana

Datum: 27.02.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Javno naročilo

Javno naročilo za izdelavo DGD in PZI za ureditev dela Soške ceste in vozlišča P+R na severnem delu Solkana je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 27.2.2020 pod številko JN001234/2020-W01.

Operacija trajnostne mobilnosti je načrtovana za sofinanciranje z mehanizmom CTN (KS) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

 

Povezava do objave

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=345064

 

Rok za oddajo ponudb je 16.3.2020 do 10.00 ure. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.PDF

 

OBRAZCI

OBRAZCI.docx

 

IZP

P + R - DGD IN PZI.zip

 

PROJEKTNA NALOGA

projektna naloga.pdf

 

GEOTEHNIČNO POROČILO

Geotehnično poročilo .PDF


< Nazaj na seznam