Javno naročilo za ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. divizije

Datum: 19.11.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Javno naročilo

Javno naročilo za ureditev kolesarskih poti po Vojkovi ulici in Ulici XXX. Divizije je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN007236/2020-B01 dne 19.11.2020. 

 

Rok za oddajo ponudbe je 7.12.2020 do 9.00 ure. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Prednostne naložbe 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

 

 

Povezava do objave

 https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=376123

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN.pdf

 

OBRAZCI

OBRAZCI.docx

 

PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN.doc

 

ESPD OBRAZEC

Narocnik_ESPD (59).xml

 

POPISI IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

KopijaVOJKOVA ULICA - Rekapitulacija_SKUPAJ VSE_vodovod 76.a člen_prazna.xlsx

PZI Vojkova.zip

 


< Nazaj na seznam