Gradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

Datum: 28.05.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Javno naročilo

Javno naročilo za gradnjo poslovno ekonomske cone Nova Gorica je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 28.5.2021 pod številko JN003505/2021-B01, sprememba z dne 8.6.2021 pod številko JN003505/2021-K01, JN003505/2021-K02 z dne 9.6.2021 in sprememba JN003505/2021-K03 z dne 14.6.2021

Rok za oddajo ponudb je do 23.6.2021 do 14.00 ure. 

 

Projekt bo na podlagi Dogovora za razvoj regij sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru Operativnega programa prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Tematski cilj: Izboljšanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij, Prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2« Povečanje dodane vrednosti MSP«.

 

Povezava do objave

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=400749

Povezava do spremembe

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=401878

Povezava do spremembe 2

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=402011

Povezava do spremembe 3

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=402456

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_.docx

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Z VIDNIMI SPREMEMBAMI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_SPREMEMBA 1.docx

RAZPISNA DOKUMENTACIJA__SPREMEMBA 2.docx

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - POPRAVEK 1 (9.6.2021)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_SPREMEMBA 1 - ČISTOPIS.pdf

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_SPREMEMBA 1 - ČISTOPIS.docx

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - POPRAVEK 2 (14.6.2021) 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_SPREMEMBA 2 ..docx

RAZPISNA DOKUMENTACIJA_SPREMEMBA 2.pdf

PRILOGE

2021_razpis GOI.zip

 

POPRAVLJENI POPISI S SPREMEMBO JN003505/2021-K01 Z DNE 8.6.2021

Kopija8896_PEC NG-K_PZI_POPIS-Skupni popis_koncno_20210607.xls

 

ESPD OBRAZEC

Narocnik_ESPD.xml

 

 

 

 


< Nazaj na seznam