Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Datum: 30.09.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica.

 

Rok za oddajo vlog je do vključno 19. 10. 2021 do 12. ure.

 

Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najpozneje 19. 10. 2021 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija z obrazci

 


< Nazaj na seznam