Javno naročilo za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju Mandrija

Datum: 23.10.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Javno naročilo

 

Javno naročilo za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju Mandrija je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22.10.2021 pod številko JN007261/2021-W01. 

Rok za oddajo ponudb je 8.11.2021 do 9.00 ure. 

Povezava do objave https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=421054

Projekt se financira  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, glede na Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, 3. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.doc

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

 

PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN.docx

 

PRILOGE

DIIP.pdf

Odlocba AKTRP o pravici do sredstev na Javni razpis (1).pdf

Pravnomocna odlocba (2).pdf

pravnomočna odl. agroop. Mandrija.pdf


< Nazaj na seznam