Javno naročilo za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. faza

Datum: 08.04.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Direktor občinske uprave
Rubrika: Javno naročilo

Javno naročilo za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica - III. faza je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod številko JN002312/2022-B01 dne 8.4.2022 in na portalu EU pod številko 2022/S 071-188242.

Popravek št. JN002312/2022-K01 z dne 14.4.2022 , popravek JN002312/2022-K02 z dne 15.4.2022, popravek JN002312/2022-K03 z dne 21.4.2022 , popravek JN002312/2022-K04 z dne 29.4.2022 ter popravek JN002312/2022-K05 z dne 6.5.2022. . 

 

Rok za oddajo ponudb je 30.5.2022 do 9.00 ure (Naročnik je dne 19.5.2022 poslal v objavo popravek)

 

Povezava do objave:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=441003

Povezava do popravka 1

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=441478

Povezava do popravka 2

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=441823

Povezava do popravka 3

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=442555

Povezava do popravka 4

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=443455

Povezava do popravka 5

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=444071

 

Povezava do oddaje ponudb

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12674

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA S POPISI

Zdravstveni dom

1_1 Nacrt arhitekture.zip

1_2_Nacrt_odstranitve.pdf

2_1 Nacrt gradbenih konstrukcij.zip

031.18.32_ZDNG_F3-ZU_PZI.pdf

031.18.33_Nacrt varovanja gradbene jame ZDNG_PZI.pdf

031.18.34_ZDNG-F3_Prestavitev odvodnika in AB kineta_PZI.pdf

3_2 Nacrt elektrotehnike.zip

4 Nacrt strojnih instalacij.zip

 

Zunanje površine

Zunanje povrsine.zip

 

Popisi

PONUDBENI POPIS.xlsx

 

POPRAVLJENI POPISI - POPRAVEK 

PONUDBENI POPIS - POPRAVEK.xlsx

 

POPRAVEK POPISOV 10.5.2022

POPISI POPRAVEK.xlsx

PONUDBENI POPISI.xlsx

POPRAVEK POPISOV 19.5.2022

 

 

GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO

167.17_GG elaborat ZDNG.pdf

 

vezalna toplotna.pdf

 

POPRAVEK NAČRTOV EL.

OBJEKT_EI_ZDNG - POPRAVEK.pdf

SHEME_EI_ZDNG - POPRAVEK.pdf

 

ELABORATI

Elaborati.zip

 

ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE 18.5.2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - POPRAVEK 18.5.docx


< Nazaj na seznam