Pešbus

21. 9.–2. 10. 2020 PEŠBUS

Mladinski center Nova Gorica bo z ekipo iz e-hiše za šolarje od 1. do 4. razreda organiziral spremljano hojo v šolo s Pešbusom. V akcijo so vključeni učenci od 1. do 4. razreda vseh 4 mestnih šol.

Letos bo akcija potekala že 5. zapored, od 21. septembra do 2. oktobra 2020.

Prijave za učence in za spremljevalce sprejemajo do 9. septembra 2020.

Več informacij o akciji in povezave na spletne prijavnice na https://www.e-hisa.si/pesbus/.

 

Pešbus (foto: Mateja Pelikan)Pešbus je način spremljane poti v šolo, pri kateri se učenci v šolo odpravijo peš ali s kolesom v organiziranih skupinah po premišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši, ki se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, v nekaterih primerih pa tudi drugi člani širše družine (dedki in babice) ali prostovoljci. Pešbus je zelo razširjen v Italiji in Švici, kjer je znan pod imenom pedibus, v Veliki Britaniji in ZDA pa kot walking bus. Poznajo ga tudi v Kanadi in Avstraliji.

Organizirana spremljana pot v šolo je samo prvi korak k spodbujanju samostojne aktivne poti v šolo. Z izvajanjem pešbusa opozarjamo na pomen in prednosti dnevne aktivnosti otrok. Taka praksa je bila še pred nekaj leti povsem običajna in jo je vredno ponovno okrepiti. Z izvajanjem pešbusa spoznavamo tudi morebitne omejitve in ovire v prostoru, ki hojo ali kolesarjenje v šolo otežujejo, in nanje opozorimo. Namen pešbusa je ozavestiti lokalne skupnosti o pomenu hoje in njenih pozitvnih učinkih na kakovost življenja. Samostojna aktivna pot v šolo mora ponovno postati najbolj običajna in splošno sprejeta praksa.

 

Pešbus (foto: Mateja Pelikan)V Mestni občini Nova Gorica bo že petič zaporedoma organiziran pešbus. V akcijo so bile do sedaj vključene vse mestne šole. Namen akcije je spodbujati trajnosten način prihoda v šolo s posebnim poudarkom na osveščanju o varnosti v prometu. Poleg tega pa je pešbus odlična priložnost za krepitev medgeneracijskega povezovanja in samostojnosti ter spodbuda za najmlajše, da pobližje spoznajo okolje, v katerem živijo.

 

Na jutranjem sprehodu uživajo vsi, tako otroci kot njihovi spremljevalci,  starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. V skupnem prebujanju je povedanih veliko zgodb, sklenjenih novih prijateljstev in presmejanih trenutkov.