Monitoring površinskih voda v MONG

 

 

 

 

Strokovno poročilo za leto 2004 - 2005 - Stanje kvalitete voda v čezmejnem območju
Poročilo 2004 - 2005

Moritoring površinskih voda v letu 2006 - končno poročilo
Poročilo 2006

Moritoring površinskih voda v letu 2007 - končno poročilo
Poročilo 2007

Monitoring površinskih voda v letu 2008 - končno poročilo
Poročilo 2008

Monitoring površinskih voda v letu 2009 - končno poročilo
Poročilo 2009

Monitoring površinskih voda v letu 2010 - končno poročilo
Poročilo 2010

Monitoring površinskih voda v letu 2011 - končno poročilo
Poročilo 2011

Monitoring površinskih voda v letih 2012 - 2013 - končno poročilo
Poročilo 2012-2013

Monitoring površinskih voda v letu 2014 - končno poročilo
Poročilo 2014

Monitoring površinskih voda v letu 2015 - končno poročilo
Poročilo 2015

Monitoring površinskih voda v letu 2016 - končno poročilo
Poročilo 2016

Monitoring površinskih voda v letu 2017 - končno poročilo
Poročilo 2017

Monitoring površinskih voda v letu 2018 - končno poročilo
Poročilo 2018

Monitoring površinskih voda v letu 2019 - končno poročilo
Poročilo 2019