Posebna glasovanje (po pošti, na domu, s pomočjo druge osebe)

datum: 12.10.2018

kategorija: Lokalne volitve 2018

  • Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Nova Gorica in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki želi glasovati po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. novembra 2018, poslati Občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu Občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Zakon o lokalnih volitvah določa v 80. členu, da za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter za glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah ne morejo glasovati državljani, ki so stalno ali začasno v tujini na dan glasovanja. Osebe, ki  imajo volilno pravico na lokalnih volitvah in jih na dan glasovanja ni doma, lahko glasujejo na predčasnem volišču.

Obrazec - glasovanje po pošti

 

  • Glasovanje na domu

Skladno z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Nova Gorica najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki želi glasovati na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. novembra 2018, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec - glasovanje na domu - osebno
 

  • Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Obrazec - glasovanje na domu - druga oseba