Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica je društvo III. kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju krajevnih skupnosti Nova Gorica, Solkan, Grgar, Grgarske Ravne - Bate, Ravnica, Trnovo, Kromberk - Loke, Osek - Vitovlje, Rožna Dolina, Ozeljan, Šempas).

 

 

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
Sedejeva ulica 9
5000 Nova Gorica
T: 05/3306050
E-pošta:
URL: http://www.pgd-ng.si