Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan

Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan je društvo II. Kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju krajevnih skupnosti Čepovan, Banjšice, Lokovec, Lokve – Lazna).

 

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan
Čepovan 65, 5253 Čepovan
Tel.: +386 (0)5 3072574
e-pošta: