Reševalna služba Nova Gorica

Reševalna služba izvaja:
- reševalne prevoze na območju občin ustanoviteljic ter občin Ajdovščina in Vipava, in sicer: nujne reševalne prevoze v sodelovanju s Službo NMP in nujne premestitve pacientov, nenujne prevoze pacientov (na kontrolne preglede, premestitve iz bolnišnic…), prevoze onkoloških bolnikov na obsevanja in kemoterapijo, prevoze dializnih bolnikov v dializni center,
- samoplačniške prevoze doma in v tujini,
- zdravstveno dežurstvo na javnih prireditvah.

 

 

Reševalna služba Nova Gorica
Rejčeva ulica 4
5000 NOVA GORICA
Naročila prevozov: (05) 33 83 207
Za nujne primere: (05) 33 83 333 ali 112