Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč (NMP) je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno vitalno ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do take ogroženosti.

 

 

 

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ambulanta za nujno medicinsko pomoč

Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 330 11 17
URL: http://www.zd-go.si/nujna-medicinska-pomoc