Študija upravičenosti in izvedljivosti za projekt regijski sistem ravnanja z odpadki v goriški statistični regiji

Datum: 12.09.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Projekt

V juniju 2003 je bila zaključena študija upravičenosti in izvedljivosti za projekt ravnanja z odpadki v goriški statistični regiji, ki je podlaga za nadaljnje reševanje in vzpostavljanje sistema ravnanja z odpadki na regijskem nivoju.

Izvedbo študije so sofinancirale vse občine goriške statistične regije (Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Tolmin in Vipava) in Ministrstvo RS za gospodarstvo.

Mestna občina Nova Gorica je bila nosilka projekta in v okviru teh nalog je zagotavljala enakovredno sodelovanje vseh partnerjev v projektu in izvajala nadzor nad izvajalcem. Izvajalec naloge je bil Zavod za zdravstveno varstvo Celje, ki je bil izbran preko javnega razpisa.

Študija izvedljivosti in upravičenosti vzpostavitve regijskega sistema za ravnanje z odpadki je tematsko razdeljena na dve fazi.

Prva faza, Analiza obstoječega stanja po posameznih občinah v regiji, je bila izvedena konec 2002. Izvedbo prve faze smo spremljali preko dveh delovnih sestankov, kjer smo sodelovali predstavniki vseh dvanajstih občin in predstavniki vseh štirih komunalnih podjetij, ki delujejo na območju te regije.

Izvedbo druge faze študije smo spremljali preko štirih delovnih sestankov, kjer so ravno tako sodelovali vsi partnerji v projektu. Eden od sestankov je bil organiziran tudi na Ministrstvu RS za okolje, prostor in energijo. Študija je bila tudi usklajena s priporočili in strategijo zmanjševanja odloženih količin biološko razgradljivih odpadkov za obdobje 2003 do konca 2008.pozetek študije upravičenosti in izvedljivosti za projekt regijski sistem ravnanja z odpadki v goriški statistični regiji


< Nazaj na seznam