Načrt trajnostne mobilnosti za širše mestno območje Nove Gorice

Datum: 29.03.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za okolje in prostor
Rubrika: Projekt

Izdelana je končna verzija Načrta trajnostne mobilnosti, v kateri so upoštevane pripombe, ki so bile podane na predlog osnutka dokumenta.

V septembru 2005 je dokument obravnaval tudi mestni svet Mestne občine Nova Gorica. V razpravi so bile podane nekatere pripombe, ki smo jih v končni verziji upoštevali.Dokument je strokovna podlaga in pripomoček pri pripravi razvojnih programov in letnih proračunov ter drugih prostorskih dokumentov, ki jih občina pripravlja.Načrt trajnostne mobilnosti
< Nazaj na seznam