Nadaljevanje 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v petek, 31. marca 2006 ob 14. uri

Datum: 29.03.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Datum: 24. 3. 2006 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v PETEK, 31. marca 2006 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.

NADALJEVANJE 37. SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:7.A Predlog obvezne razlage8. Predlog odloka o odlaganju komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)37. seja - točka89. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)37. seja - točka9

37. seja - točka9a10. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG37. seja - točka10

37. seja - točka10a11. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v MONG37. seja - točka11

37. seja - točka11a12. Predlog sklepa o sprejemu poročila o delu Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov MONG37. seja - točka12

37. seja - točka12a14. Predlog sklepa o seznanitvi z revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Goriške lekarne Nova Gorica v letu 200437. seja - točka14

37. seja - točka14a

37. seja - točka14b

37. seja - točka14c15. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1043/1, 1043/3 in dela parc. št. 939 in 940/1 k.o. Nova Gorica37. seja - točka15a16. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1067/3 in 1067/4 k.o. Trnovo

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1067/3 in 1067/4 k.o. Trnovo37. seja - točka16

37. seja - točka16a

37. seja - točka16b17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 388/3 in 388/4 k.o. Loke

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 388/3 in 388/4 k.o. Loke37. seja - točka17

37. seja - točka17a

37. seja - točka17b18. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 429/3 k.o. Gradišče37. seja - točka18

37. seja - točka18a19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1242/5 k.o. Ravnica37. seja - točka19

37. seja - točka19a20. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3908 k.o. Ozeljan.37. seja - točka20

37. seja - točka20aMirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam