Nadaljevanje 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 7. septembra 2006 ob 14. uri

Datum: 05.09.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Nova Gorica: 29. avgust 2006 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 7. septembra 2006 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
NADALJEVANJE 41. SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:

21. Predlog sklepa o podaji soglasja k povečani delovni uspešnosti v Goriški lekarni Nova Gorica

22. Predlog sklepa o nakupu parc. št. 348/3 k.o. Bate

23. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 386/6 k.o. Loke

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja

parc. št. 386/6 k.o. Loke

24. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja

nepremičnina parc. št. 672/9 k.o. Nova Gorica

25. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev za plače zaposlenih v občinski upravi MONG

26. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru v KS Nova Gorica.Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam