Sprejeti akti 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20.4.2006 ob 14. uri

Datum: 20.04.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejemu Poslovnega poročila o delu Javnega podjetja KENOGMandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Odlok o spremembi odloka o določitvi območja naselja Sveta Gora

Odlok o odlaganju komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šla Nova Gorica

Sklep o potrditvi poročila o delovanju zavodov in o sprejemu informacije o izvajanju višješolskega in visokošolskega programa

Sklep o nakupu zemljišč parc. št.1545/4, 1545/5 in 1545/6 k.o. Osek

Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 3970/2 k.o. Ozeljan

Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 3826 k.o. Ozeljan

Sklep o nakupu zemljišča 318/157 k.o. Vogrsko


< Nazaj na seznam