Sprejeti akti nadaljevanja 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 31.3.2006 ob 14. uri

Datum: 31.03.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Obvezna razlagaSklep o postavitvi začasnih objektov za potrebe dnevnega centra za odvisnikeOdlok o odlaganju komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova GoricaOdlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova GoricaPravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova GoricaPravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova GoricaSklep o sprejemu poročila o delu Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov Mestne občine Nova GoricaSklep o seznanitvi z revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja Goriške lekarne Nova Gorica v letu 2004Sklep o nakupu zemljišča parc. št. 1043/1, 1043/3 in dela parc. št. 939 in 940/1 k.o. Nova GoricaSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1067/3 in 1067/4 k.o. Trnovo
Sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1067/3 in 1067/4 k.o. Trnovo Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 388/3 in 388/4 k.o. Loke
Sklep o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 388/3 in 388/4 k.o. LokeSklep o nakupu zemljišča parc. št. 429/3 k.o. GradiščeSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1242/5 k.o. RavnicaSklep o nakupu zemljišča parc. št. 3908 k.o. Ozeljan


< Nazaj na seznam