38. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. aprila 2006 ob 14. uri

Datum: 14.04.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 062-02-1/2002

Datum: 12. 4. 2006 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 20. aprila 2006 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
. Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 37. seje mestnega sveta, ki je bila 23. 3. 20062. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov38. seja - točka 2

38. seja - točka 2_13. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 37. seje mestnega sveta z dne 23. 3. 2006 in nadaljevanja 37. seje z dne 31. 3. 200638. seja - točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi območja naselja Sveta Gora (hitri postopek)38. seja - točka 6

38. seja - točka 6_17. Predlog odloka o odlaganju komunalnih odpadkov v MONG (druga obravnava)38. seja - točka 7

38. seja - točka 7_18. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (druga obravnava)38. seja - točka 8

38. seja - točka 8_19. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola Nova Gorica (druga obravnava)38. seja - točka 9

38. seja - točka 9_110. Predlog sklepa o potrditvi poročila o delovanju zavodov in o sprejemu informacije o izvajanju višješolskega in visokošolskega študija38. seja - točka 10

38. seja - točka 10_1

38. seja - točka 10_2

38. seja - točka 10_3

38. seja - točka 10_4

38. seja - točka 10_511. Predlog sklepa o potrditvi poslovnega poročila o delu JP KENOG d.o.o.38. seja - točka 11

38. seja - točka 11_1

38. seja - točka 11_2

38. seja - točka 11_312. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 1545/4, 1545/5 in 1545/6 k.o. Osek38. seja - točka 12

38. seja - točka 12_113. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3970/2 k.o. Ozeljan38. seja - točka 13

38. seja - točka 13_114. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3826 k.o. Ozeljan38. seja - točka 14

38. seja - točka 14_115. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 318/57 k.o. Vogrsko38. seja - točka 15

38. seja - točka 15_1Zapisnik 37. seje mestnega sveta bodo svetniki prejeli naknadno.

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam