Projekt GREENKEYS – ureditev mestnega parka borov gozdiček ter uporaba pridobljenih izkustev pri izdelavi zelene strategije mesta v okviru prostorske strategije

Datum: 03.08.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za okolje in prostor
Rubrika: Projekt

V projektu sodeluje petindvajset partnerjev iz 8 držav (Nemčija, Poljska, Madžarska, Italija, Avstrija, Bolgarija, Grčija in Slovenija), od tega 11 občin in 14 znanstvenih organizacij. Vodilni partner je Občina Dresden, v tesnem sodelovanju z znanstvenim partnerjem Leibniz Institut of Ecological and Regional Development iz Dresdna. V projektu Slovenijo zastopata Urbanistični inštitut Republike Slovenije ter Mestna občina Nova Gorica.

Čas trajanja projekta: 2005-2008

Vrednost projekta: 97.500,00 €

Odobrena sredstva: 73.125,00 € (75%)

Sofinanciranje Mestne občine Nova Gorica: 24.375,00 € (25%)Cilji in rezultatiCilj projekta Greenkeys je izboljšanje mestnih zelenih površin v smislu trajnostnega razvoja mest, s čimer je predvideno tako konkretno izboljšanje, vzpostavitev ali nadgradnja mestnih zelenih površin z investicijo v prostor, kot tudi vzporedno vključevanje izkušenj in spoznanj v razvoj zelenih strategij mesta.

S projektom razvoja zelenih površin želimo izboljšati kakovost bivanja v urbanem okolju.

Zelene površine naj odgovarjajo današnjemu načinu bivanja in vključujejo socialni, ekološki in ekonomski vidik. Implementacija pilotnega projekta na izbrani zeleni prostor naj bi omogočila vrednotenje vpliva mestnih zelenih površin na izboljšanje kakovosti bivanja v mestu ter vzpodbudila tudi strukturne spremembe drugih mestnih zelenih površin. Cilji projekta so torej poleg konkretnega izboljšanja izbrane mestne zelene površine predvsem povečanje ozaveščanja in odgovornosti mest in mestnih prebivalcev glede vloge zelenih površin.

Vzporedno z izvedbami pilotnih projektov v vseh državah partnericah naj bi nastajale zelene strategije mest. Tako naj bi se vzpostavil "bazen zelenih strategij", kar pomeni nabor instrumentov, metod, konceptov ter dobrih praks za njihovo načrtovanje.

S pomočjo implementacije vseh pilotnih projektov bodo nove tipologije mestnih zelenih površin vsebovale kriterije oblikovanja, vzdrževanja, ohranjevanja, uporabnosti in finančne strukture. Povečalo naj bi se dolgoročno ohranjevanje zelenih površin. Vzorec zelenih strategij različnih evropskih mest bo predstavljal prenos znanja in izkušenj o zelenih strategijah na meddržavnem nivoju. Pregled strategij vseh udeleženk bo izšel v priročniku ˝Vodič po zelenih strategijah˝. Pilotni projekt Mestne občine Nova Gorica – mestni park Borov gozdičekMestna občina Nova Gorica je v projekt Greenkeys vključena z območjem mestnega parka Borov gozdiček. Samo območje predstavlja podcenjen mestni potencial, saj je to večja zelena površina z atraktivnimi vsebinami kot so voda, razgiban relief, naravni amfiteatri in impresivna vegetacija v samem mestnem centru, vendar je slaboizkoriščena. Z izvedbo projekta bi radi izboljšali pomanjkljivosti parka kot so:

- majhna prepoznavnost prostora v smislu ˝mestnega parka˝,

- nedostopnost prostora, nepovezanost mestnega trga z mestnim parkom = poudarjanje peš osi,

- neopremljenost parka – razsvetljava, klopi, koši,…

- robovi parka so slabo oblikovani, park se neprestano krči na račun parkirnih površin, kontejnerskih mest,…

- s socialnega vidika prostor predvsem v večernem času ne daje občutka varnosti, občasno se tu zadržujejo marginalne skupine, bližina igralnice in upravnega centra daje vtis črno – belega sveta,

- park ne služi različnim starostnim skupinam.

Cilji projekta so torej tako v oblikovanju prostora kot v izboljšanju socialnega konteksta:

- izoblikovati image parka - prepoznavnost mestnega parka,

- opremiti park z urbano opremo, predvsem razsvetljavo in klopmi, izoblikovati robove parka,

- povezati Bevkov trg ter Borov gozdiček, poudariti peš povezavo med njima, prostor narediti lažje dostopen,

- park nameniti različnim ciljnim skupinam, od predšolskih otrok, mladostnikov, do starejših,

- v oblikovanje parka vključiti bodoče uporabnike, da se s parkom identificirajo.

Park želimo torej približati prebivalcem in s tem povečati obisk te centralne zelene površine mesta. SredstvaSredstva so po vsebinah razdeljena na sledeče postavke:

- investicije malih vrednosti 72.000,00 €,

- drugi stroški (stroški dela, promocija, 25.500,00 €,

srečanja, konference, delavnice, seminarji,…)Predvidena poraba sredstev po letih:

- 2005 – 5.667,00 €,

- 2006 – 44.500,00 €,

- 2007 – 44.500,00 €,

- 2008 – 2.833,00 €.

Predvidena poraba sredstev po delovnih paketih, kot jih predvideva projekt

- delovni paket 1(delovni okvir, nastavitev projekta,…) – 2.999,00 €,

- delovni paket 2 (izvedba pilotnih projektov) – 85.500,00 €,

- delovni paket 3 (mrežna sodelovanja) – 7.300,00 €,

- delovni paket 4 (razvijanje strategij) – 1.800,00 €.Projektni vodja: Maja Šinigoj, Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor.Več informacij o celotnem projektu: http://www.greenkeys.org/el/home.html


< Nazaj na seznam