Sprejeti akti 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20 marca 2008

Datum: 20.03.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju poročila o izvršenih sklepih 15. seje mestnega sveta, ki je bila 21. februarja 2008.Sklep o ne sprejetju sklepa št. 100-10/2008 o imenovanju za ravnatelja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.Sklep o imenovanju ravnatelja OŠ DornberkUgotovitveni sklep Mestni svet Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je BORUT ŠIRCA, roj. 1978, dipl.ekon., Gortanova 29, Nova Gorica, nepreklicno odstopil s funkcije člana sveta zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.Sklep o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Nova Gorica se opravi druga obravnava in se pri tem upoštevajo pripombe, predlogi in mnenja iz razprave.Odlok o sprememi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008.

Rebalans I 2008 - splošni del

Rebalans I 2008 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2008 - 2011 - rebalans I 2008

Letni načrt pridobivanja premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2008.

Letni načrt razpolaganja s premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2008.


< Nazaj na seznam