Sprejeti akti nadaljevanja 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 27. 3. 2008

Datum: 27.03.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnostOdlok o spremembah in dopolnitvah odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova GoricaSklep o pripravi druge obravnave predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Damber IIISlep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta AjševicaOdlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta AjševicaSklep o posameznem programu razpolaganja z stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti - parc. št. 175/9 k.o. Rožna DolinaSklep o posameznem programu razpolaganja z stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti - parc. št. 182/5 in 183/5 k.o. Rožna DolinaSklep o zadolžitvi za pripravo konkretne rešitve za ureditev skupine zasebnih stavbnih zemljišč v Kromberku


< Nazaj na seznam